Ευρωπαϊκά σπαράγγια

Euasparagus

Ποιότητα και Ασφάλεια

Η καλλιέργεια του ευρωπαϊκού σπαραγγιού διέπεται από ένα πνεύμα αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, όπου η παραγωγή, συσκευασία και διάθεση του νωπού προϊόντος γίνεται κάτω από συνθήκες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην οικονομία των διαθέσιμων πόρων και, εν γένει, στη συνέχεια του οικοσυστήματος.

Μέσα σε αυτό το σύστημα αναφοράς, το ευρωπαϊκό σπαράγγι παράγεται με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά και με την παράλληλη και συνεχώς διευρυνόμενη εφαρμογή μιας σειράς διεθνών προτύπων συστημάτων διαχείρισης (ISO & AGRO Standards) και πρωτοκόλλων (GLOBAL G.A.P., BRC, IFS, κα.). Τα Συστήματα αυτά διασφαλίζουν, αφενός, την ποιότητα των διεργασιών και διαδικασιών και, αφετέρου, την ασφάλεια του τροφίμου στην κάθετη αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του σπαραγγιού από τον αγρό μέχρι το ράφι του καταστήματος.

Επαγγελματίες γεωπόνοι με ειδική κατάρτιση επί του προϊόντος εκπαιδεύουν και κατευθύνουν συνεχώς τους παραγωγούς για την παραγωγή ασφαλών αλλά και με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σπαραγγιών. Όλες οι επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πραγματοποιούνται με γνώμονα την προστασία του αγρότη χρήστη και την ασφάλεια του καταναλωτή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα δεδομένα της καλλιέργειας, συλλογής και συσκευασίας του λαχανικού καταγράφονται και παρακολουθούνται, σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.  Διασφαλίζεται έτσι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, παρέχοντας πληροφορίες για το μέρος και τον τρόπο που έχει παραχθεί το λαχανικό. Αυτή η διαδικασία ιχνηλασιμότητας προσδίδει στο προϊόν την ταυτότητα αλλά και το διαβατήριο του, προκειμένου να ταξιδέψει στο τραπέζι μας.

Το ευρωπαϊκό σπαράγγι που παράγεται στην Ελλάδα.

Το ήμερο ευρωπαϊκό σπαράγγι που παράγεται στην Ελλάδα, καλλιεργείται συστηματικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Χαρακτηρίζεται από την ποιότητα της υφής και της γεύσης του, που του προσδίδουν το ήπιο μεσογειακό κλίμα και η ευφορία των ελληνικών εδαφών. Περιοχές μείζονος σημασίας για την καλλιέργεια του ελληνικού σπαραγγιού είναι η Καβάλα, ο Έβρος και η Αιτωλοακαρνανία.

Στην Ελλάδα, το σπαράγγι καλλιεργείται σε περιοχές τόσο υψηλής οικολογικής αξίας όσο και απαράμιλλης ομορφιάς. Η υπεροχή του οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μοναδική φυσιολογία των περιοχών παραγωγής του. Ο μοναδικός συνδυασμός γεωγραφικών, γεωλογικών και κλιματικών ιδιαιτεροτήτων λειτουργεί διαδραστικά με τα γενετικά χαρακτηριστικά του φυτού, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός γεωργικού προϊόντος υψηλής διατροφικής, γευστικής αλλά και οικονομικής αξίας:

Το ελληνικό σπαράγγι καλλιεργείται σε χωράφια, σε υπερυψωμένους επιμήκεις όγκους χώματος, τα «σαμάρια», που διαμορφώνονται με τη βοήθεια γεωργικών μηχανημάτων. Οι βλαστοί του λαχανικού αναπτύσσονται μέσα στο χώμα, εξ ου και το λευκό χρώμα των πρώτης ποιότητας σπαραγγιών, ενώ το πράσινο παράγεται στο φως του ήλιου, χάρη στον οποίο παίρνει και το όμορφο χρώμα του με τη διεργασία της φωτοσύνθεσης.